Polamer Inc
wybory2020

TYLKO 29 CZERWCA REJESTRACJA PRZED 2. TURĄ WYBORÓW

W poniedziałek 29 czerwca Polonia w USA może dopisywać się do spisu wyborców przed drugą turą wyborów prezydenta RP. Rejestracja potrwa od północy czasu lokalnego jedynie przez 24 godziny. Możliwość dotyczy osób, które wcześniej nie zarejstowały się do wyborów. Wyborcy, którzy mieli możliwość głosowania w pierwszej turze, zostają automatycznie dopisani do spisu wyborców podczas drugie tury. Głosowanie w Stanach Zjednoczonych odbędzie się w sobotę 11 lipca. Ponownie będzie miało formę jedynie korespondencyjną. Pakiety wyborcze będą rozsyłane po ogłoszeniu przez PKW drugiej tury wyborów. 

Źródło: polskieradio.com

 

Poniżej komunikat Konsulatu Generalnego RP w Chicago ze szczegółami na ten temat.

 

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że rejestracja nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez stronę internetową https://ewybory.msz.gov.pl na prawdopodobną II turę głosowania w wyborach Prezydenta RP zostanie uruchomiona w poniedziałek 29 czerwca 2020 r. o godz. 00.00 (czas lokalny). Dla wyborców zamieszkałych na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego rejestracja będzie możliwa przez 24h do 29 czerwca br. 23.59 (czas chicagowski). Głosowanie w Chicago w II turze będzie możliwe wyłącznie korespondencyjne.  

Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie - zgłoszenia pozostają ważne na II turę. 

Nowych zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

1.     e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl ; chicago.legal@msz.gov.pl

2.     pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

3.     ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

4.     telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166

5.     faksem, nr faksu: 312 255 1698

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.     - Nazwisko

2.     - Imię (imiona)

3.     - Imię ojca

4.     - Datę urodzenia

5.     - Numer ewidencyjny PESEL

6.     - Miejsce pobytu wyborcy za granicą

7.     - Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

8.     - Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu.

9.      - Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (w formacie amerykańskim: numer domu, ulica, numer apartamentu, miasto, stan, kod pocztowy); 

      na przykład:

1530 N LAKE SHORE DRIVE
CHICAGO, IL 60610
UWAGA:  NIE NALEŻY WPISYWAĆ W POLU ADRESOWYM IMIENIA I NAZWISKA

- Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego zostały utworzone trzy obwody głosowania:

1.     Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

2.     Obwód głosowania nr 129, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago II, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

3.     Obwód głosowania nr 130, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago III, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

4.    

Chicagowski okręg konsularny obejmuje stany: Illinois, Indianę, Iowa, Michigan, Minnesotę, Missouri, Nebraskę, Dakotę Północną, Dakotę Południową i Wisconsin. 

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

1.     - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2.     - nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

3.     - nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

4.     - nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 

WIECEJ INFORMACJI

https://ewybory.msz.gov.pl

https://www.gov.pl/web/usa/wybory-2020

https://www.pkw.gov.pl/