Polamer Inc
Bilety . com

Polska: Sejm uchwalił ustawę dot. głosowania korespondencyjnego w wyborach

Sejm uchwalił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Ustawa stanowi, że głosowanie w wyborach prezydenckich w tym roku odbędzie się jedynie drogą korespondencyjną oraz, że w przypadku stanu epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę wcześniej określonego w postanowieniu terminu wyborów, przy czym termin ten musi być zgodny z zapisami Konstytucji.

Ustawa dotyczy także ewentualnej drugiej tury wyborów prezydenckich. 

Głosowanie będzie się odbywało w godzinach 6.00- 20.00. W tym czasie wyborcy muszą umieścić kopertę ze swoją kartą do głosowania w specjalnej pocztowej skrzynce nadawczej na terenie tej gminy, w której znajdują się w spisie wyborców. Będą mogli to zrobić osobiście lub przy pomocy innej osoby.

Osobie, która ukradnie kartę do głosowania lub powiązane z nią dokumenty, albo umieszcza w skrzynce podrobiony głos, grozi do 3 lat więzienia.  

Projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku klub PiS wniósł do Sejmu dzisiaj po południu.

(IAR), Twitter: Sejm RP