Polamer Inc
Bilety . com

Polska: 46 procent badanych firm planuje obniżkę wynagrodzeń

Polski Instytut Ekonomiczny przeanalizował sytuację na rynku pracy i przedsiębiorstw po pierwszych tygodniach epidemii koronawirusa. Z badań ekspertów wynika, że blisko połowa badanych firm (46 procent) planuje obniżkę wynagrodzenia, a ponad jedna czwarta chce zredukować zatrudnienie (28 procent). 

Zastępca dyrektora PIE Andrzej Kubisiak powiedział, że większość przedsiębiorstw, które zostały poddane analizie odczuwa skutki kryzysu w postaci zmniejszonych przychodów. 

„Obecne warunki „lockdown-u”, a także skutki walki z epidemią koronawirusa przełożyły się również na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw. 57 procent mówi, że ich przychody w marcu spadły w stosunku do tych jakie osiągali jeszcze w lutym. Również po stronie nowych zamówień widzimy deklaracje spadków - 62 procent firm deklaruje, że ma mniej nowych zamówień. To jest ważna informacja też w kontekście przetrwania ich w kolejnych miesiącach” - mówił zastępca dyrektora PIE.
Andrzej Kubisiak zwrócił uwagę na subiektywną ocenę sytuacji finansowej firm. Jedna czwarta (26 procent) przedsiębiorców zadeklarowała, że posiada zapasy finansowe pozwalające im przetrwać ponad 3 miesiące. Natomiast 18 procent podało, że nie posiada żadnych zapasów środków. 

„Jedna piąta firm w Polsce deklaruje, że nie ma zapasów ani rezerw finansowych. Są to głównie mikroprzedsiębiorstwa, a więc te najmniejsze firmy, najbardziej wrażliwe na upadłości” - dodał ekspert.

Autorzy badań z PIE wskazują na trzy główne strategie przetrwania jakie wybierają przedsiębiorcy - obniżka wynagrodzeń, redukcja etatów i skorzystanie ze świadczenia postojowego, jednego z rozwiązań zawartych w tak zwanej Tarczy Antykryzysowej. 
„56 procent firm planuje skorzystać z dofinansowania do utrzymania pracowników w zatrudnieniu. Są to głównie duże przedsiębiorstwa oraz sektor handlowy. Jest to rozwiązanie, które ma im pomóc przetrwać trudną sytuację i zachować dotychczasowe poziomy zatrudnienia” - powiedział Andrzej Kubisiak.

Ponad dwie trzecie firm (68 procent) oceniło, że liczba dostępnych pracowników w firmie nie uległa większym zmianom wywołanym epidemią. W niemal połowie przedsiębiorstw nie występuje praca zdalna (48 procent). 
Badania wykonano 1 i 2 kwietnia tego roku wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Przeprowadzono je za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych na próbie losowo-kwotowej obejmującej 400 firm w czterech kategoriach wielkości i trzech sektorach branżowych. 

(IAR)