Polamer Inc
Bilety . com

Polska: szacunkowe dane z wykonania budżetu środków europejskich za 2019 roku

Ministerstwo finansów przedstawiło szacunkowe dane z wykonania budżetu środków europejskich za 2019 rok. Wydatki wyniosły blisko 71 mld złotych, a dochody 73,5 mld złotych. Dorota Jaworska, dyrektor departamentu instytucji płatniczej, przedstawiła dziś podczas posiedzenia sejmowej podkomisji szczegółowe dane w tej sprawie. 

 

 Poinformowała, że wydatki na Wspólną Politykę Rolną wyniosły 19,7 mld złotych, a dochody blisko 19 mld. Z kolei wydatki na programy perspektywy finansowej 2014-2020 wyniosły 51 mld, a dochody 48 mld. Dorota Jaworska powiedziała, że największe wydatki były poniesione na programy: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja i Rozwój oraz Instrument Łączący Europę czyli CEF.  
 Na dochody za 2019 rok złożyły się także dochody z perspektywy 2007-2013. Dyrektor Jaworska poinformowała, że Komisja Europejska sukcesywnie wypłaca saldo w wysokości 5 proc., które częściowo jest przez resort przeznaczane na dochody celem spłaty deficytu zaciągniętego w poprzednich latach. 

(IAR)