Polamer Inc
wybory2020

Polska: rząd przyjął przepisy zwiększające konkurencyjność na kolei

Rząd przyjął zmiany w ustawie o tranporcie kolejowym. Ich celem jest dopuszczenie na polskie tory zagranicznych przewoźników i tym samym zwiększenie konkurencji. Jest element dostosowania naszych przepisów do wymogów unijnych. 

Nowe przepisy zwiększają niezależność zarządcy krajowej sieci, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych. Poprawiono efektywność i przejrzystość udostępniania infrastruktury. Wprowadzono między innymi możliwość prowadzenia negocjacji dotyczących opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, zmiany dotyczące monitorowania punktualności oraz rekompensat związanych z opóźnieniem pociągu, a także obowiązek współpracy i informowania innych zarządców infrastruktury, jeśli wystąpią zakłócenia, które mogą mieć wpływ na ruch transgraniczny na infrastrukturze kolejowej. W praktyce nowe regulacje oznaczają, że podmioty, które dopłacają do połączeń, będą musiały organizować przetargi dla przewoźników. 

Uwolnienie dostępu do torów jest zawarte w tak zwanym Czwartym Pakiecie Kolejowym, przyjętym przez instytucje unijne w 2017 roku. Oznacza to, że połączenia po Polsce będą mogli obsługiwać także zagraniczni przewoźnicy. Dla pasażerów może to oznaczać niższe ceny biletów i poprawę oferty. 

Nowe przepisy wzmacniają także kompetencje Urzędu Transportu Kolejowego. 

(IAR)