Polamer Inc
Polvision

Po przeciwnej stronie z Robertem Winnickim 

Po przeciwnej stronie z Robertem Winnickim. Z Narodowcem, nacjonalistą, byłym prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, obcnym prezesem Ruchu Narodowego i posełem na Sejm VIII kadencji, Robertem Winnickim rozmawia reprezentujący skrajnie odmienne poglądy, Marcin Bubell Filipowski.