Polamer Inc
Bilety . com

Watykan: nowe przepisy dot. przeciwdziałania wykorzystywaniu nieletnich

W Watykanie ogłoszono list apostolski papieża Franciszka,,Vos estis lux mundi", zawierający przepisy, dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich przez osoby duchowne. Wejdą one w życie 1 czerwca.

Nowe przepisy dotyczą takich przestępstw, jak dopuszczanie się czynności seksualnych z osobą małoletnią, wytwarzanie, prezentowanie, lub rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, a także utrudnianie dochodzeń przeciwko duchownemu lub zakonnikowi, oskarżonemu o te przestępstwa.

Nakładają one na konferencje episkopatów poszczególnych krajów obowiązek ustanowienia w ciągu roku stabilnego systemu w celu składania powiadomień o tego rodzaju przestępstwach. Na duchownych i zakonników nałożono obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takich przestępstw biskupowi miejsca, w którym czyny miałyby miejsce, lub innemu biskupowi, za wyjątkiem informacji uzyskanych w sakramencie pokuty.

Gdy zawiadomienie dotyczy biskupa, jest kierowane do właściwego metropolity i może być skierowane do Stolicy Apostolskiej. List apostolski nakłada też na władze kościelne obowiązek, aby ci, którzy twierdzą, że są poszkodowani, byli traktowani z godnością i szacunkiem oraz by zaoferowano im wysłuchanie i wsparcie, pomoc duchową, medyczną, terapeutyczną i psychologiczną. (IAR)