Polamer Inc
Polvision

Przystanek Historia IPN w Chicago

W Chicago odbywają się kolejne spotkania z cyklu Przystanek Historia IPN , realizowanego we współpracy ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce. Edukatorzy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Magdalena Dzienis-Todorczuk, Urszula Gierasimiuk, dr Łukasz Lubicz-Łapiński między 13 a 16 marca 2019 r. przeprowadzą w polskich szkołach w Chicago zajęcia „Walka o granice II Rzeczypospolitej – scalanie ziem polskich z trzech zaborów”, oraz „Osiągnięcia II Rzeczypospolitej”, a także warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Zajęcia odbędą się w ośmiu polskich szkołach metropolii chicagowskiej – Szkole im. Św. Fabiana, Szkole im. Św. Małgorzaty Marii, Szkole im. Marii Konopnickiej, Szkole im. Św. Błażeja, w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie RP w Chicago, Szkole im. Jana Kochanowskiego, Szkole im. Emilii Plater i Szkole im. Św. Faustyny Kowalskiej.

W naszym porannym programie gościli edukatorzy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku: (od lewej) dr Łukasz Lubicz-Łapiński, Urszula Gierasimiuk, Magdalena Dzienis-Todorczuk.