Polamer Inc
Polvision

Ulica Idy B. Wells w centrum Chicago

W bibliotece Harolda Washingtona w Chicago w poniedziałek z udziałem przedstawicieli władz stanowych, powiatowych i miejskich, odbyła się uroczystość związana z oficjalną zmianą nazwy ulicy Congress Parkway na Ida B. Wells Drive.

Po raz pierwszy w historii naszej metropolii, ulica w centrum Chicago, nazwana została imieniem kobiety pochodzenia afroamerykańskiego. Decyzję w tej sprawie radni podjęli w lipcu ubiegłego roku.

Ida Bell Wells-Barnett urodziła się w 1862 roku w Holly Springs, Mississippi w rodzinie niewolników. W latach 80. XIX wieku wyjechała do Memphis, Tennessee, gdzie była nauczycielką i współwłaścicielką gazety Memphis Free Speech and Headlight.

W swoich artykułach ujawniała między innymi przypadki dokonywanych linczów na czarnoskórych mieszkańcach Stanów Zjednoczonych. W związku z ciągłymi pogróżkami w 1894 roku Ida Bell Wells wyjechała do Chicago, gdzie kontynuowała pracę dziennikarską. Była także aktywistką społeczną, walczącą o prawa obywatelskie dla Afroamerykanów i kobiet. Zmarła 25-go marca 1931 roku w Chicago.