Polamer Inc
Polvision

W Warszawie uroczystości ku czci ofiar rzezi wołyńskiej

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej obchodzony jest w środę.  Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, wieńce złożył premier Mateusz Morawiecki. Ofiary uczczono również w Senacie, gdzie na wniosek marszałka Stanisława Karczewskiego, ogłoszono minutę ciszy. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej obchodzony jest w rocznicę tak zwanej Krwawej Niedzieli.

11 lipca 1943 roku był najbardziej krwawym dniem masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowanych zostało 99 miejscowości. Według szacunków polskich historyków, w czasie drugiej wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści zamordowali do 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców