Polamer Inc
Polvision

FED podnosi stopy procentowe

Rezerwa Federalnea (FED) podniosła podstawowe stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. To drugi w ostatnich miesiącach wzrost, a do końca roku możliwe są kolejne dwie podwyżki. Decyzja FED oznacza, że krótkoterminowe stopy procentowe będą się znajdować w przedziale 1,75 do 2%.

Ich podniesienie nie jest zaskoczeniem. Amerykański bank centralny od ponad 2 lat prowadzi politykę wzrostu ceny pieniądza. „Uważamy, że stopniowy powrót stóp procentowych do normalnego poziomu wraz z poprawą sytuacji gospodarczej jest najlepszym sposobem na stworzenie warunków, w których gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mogą prosperować” - tłumaczył prezes Zarządu Rezerwy Federalnej Jerome Powell, zawracając uwagę na niskie bezrobocie i umiarkowana inflację.

Powell powiedział, że bank centralny spodziewa się utrzymania wzrostu gospodarczego na poziomie 2,8% w tym i 2,4% w przyszłym roku. Bezrobocie będzie dalej spadać do poziomu 3,5% w kolejnych dwóch latach. Szef FED spodziewa się średnioterminowej inflacji na poziomie około 2%. Większość członków Zarządu Rezerwy Federalnej jest obecnie zdania, że do końca roku konieczne będą dwie kolejne podwyżki stóp o ćwierć punku procentowego każda