Polamer Inc

Burmistrz ogłosił propozycję zbiorowych umów zatrudnienia

Burmistrz Rahm Emanuel ogłosił swoją propozycję nowych umów zbiorowych z pracownikami 15 miejskich departamentów zrzeszonymi w związkach zawodowych wchodzącym w skład Coalition of Unionized Public Employees. Umowy miałyby obowiązywać do 2022 roku.

Kontrakty objęłyby około 7700 tysięcy kosztowałyby podatników 57 milionów dolarów rocznie. Miałyby działać wstecz od lipca 2017 roku, co oznaczałoby otrzymanie przez pracowników wyrównania płac.

W projekcie burmistrza znalazły się między innymi zapisy o podwyżce płac dla związkowców w wysokości średnio 2,1 procent rocznie, przy jednoczesnym zwiększonym wkładzie pracowników w ponoszeniu kosztów ich ubezpieczeń zdrowotnych. Propozycje burmistrza Emanuela muszą być jeszcze zatwierdzone przez Radę Miasta.