Polamer Inc

Nie będzie pomocy federalnej dla poszkodowanych w lipcowej powodzi

FEMA odmówiła udzielenia finansowej pomocy mieszkańcom naszego stanu, którzy ucierpieli w tegorocznych powodziach, jakie w lipcu nawiedziły powiaty Cook, Lake, McHenry i Kane.

W uzasadnieniu swojej decyzji, szef Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, Brock Long w liście do gubernatora, napisał że szkody wyrządzone przez obfite opady deszczu nie były na tyle duże, aby ich usuwanie wymagało uruchomienia federalnego dofinansowania.

31 sierpnia Bruce Rauner wystąpił z wnioskiem do prezydenta Donalda Trumpa o uznanie północnych regionów Illinois obszarem objętym klęską żywiołową. Lipcowe powodzie spowodowały zniszczenie ponad 3 tysięcy 200-tu domów w naszym stanie.

Po odmowie udzielenia pomocy przez FEMA gubernator wystąpił do Federalnej Administracji ds. Małych Biznesów (SBA) o możliwość ubiegania się przez poszkodowanych o niskooprocentowane pożyczki na pokrycie kosztów usuwania popowodziowych zniszczeń.