Polamer Inc

Radny Villegas za większym zatrudnianiem Latynosów

Radny z 36. dzielnicy, Gilbert Villegas, na środowym posiedzeniu Rady Miasta Chicago, złożył wniosek o zatrudnienie w miejskich departamentach, większej ilości Latynosów. Polityk powołuje się na wyniki ostatniego spisu ludności, z którego wynika, że liczba mieszkańców Chicago pochodzenia latynoskiego jest większa od Afroamerykanów.

W związku z tym – zdaniem radnego Villegasa - zatrudnienie w CTA czy dystrykcie Chicagowskich Szkół Publicznych (CPS), powinno odzwierciedlać zmiany demograficzne. Jak podkreślił liczba Latynosów pracujących obecnie w CTA, stanowi zaledwie 13 procent wszystkich zatrudnionych.