Polamer Inc

Burmistrz walczy o federalne dofinansowanie dla policji

Burmistrz Rahm Emanuel zwrócił się do sądu federalnego w Chicago o zablokowanie rozporządzenia Departamentu Sprawiedliwości blokującego fundusze federalne dla miast mających status sanktuariów dla nieudokumentowanych imigrantów. To kolejny krok, obok złożonego na początku tygodnia pozwu przeciwko administracji Donalda Trumpa, w tej właśnie sprawie.

Władze miejskie Chicago argumentują, że prawdopodobnie sąd orzeknie po ich myśli w pierwszym złożonym przed sądem federalnym wniosku, ale stanie się to najpewniej dopiero po 5 września, czyli już po upływie terminu składania wniosku o fundusze federalne. Dlatego Chicago stara się zablokować rozporządzenie Departamentu Sprawiedliwości do czasu ostatecznego orzeczenia w tej sprawie. Chicago w ramach funduszu Edwarda Byrne’a otrzymuje ponad 3 miliony dolarów, z których większość przeznaczana jest na wyposażenie służb policyjnych.