Bilety . com

Nowe planety odkryte przez NASA

Dwieście dziewiętnaście nieznanych dotąd planet pozasłonecznych zaobserwowali naukowcy z NASA. Dziesięć z tych planet prawdopodobnie jest takich jak Ziemia. Te planety to tak zwani kandydaci. Teraz ich istnienie trzeba będzie potwierdzić. Obecnie znanych jest ponad cztery tysiące takich kandydatów. Połowa z nich istnieje na pewno.

Spośród tych zaobserwowanych ostatnio, dziesięć planet jest w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej, czyli panujące na nich warunki sprzyjają istnieniu ciekłej wody. Ciekła woda jest niezbędnym warunkiem do życia. Jednocześnie są one skaliste - to kolejne podobieństwo do Ziemi. Susan Thompson z NASA powiedziała, że to ostatnie dane z teleskopu Keplera, który wysłano w kosmos właśnie w celu poszukiwania planet. "To jakby koniec pewnej epoki, ale - moim zdaniem - to także początek następnej" - dodała. Według Susan Thompson, teraz trzeba będzie zanalizować wszystkie dane i oszacować, ile w naszej galaktyce może być planet podobnych do naszej. (IAR)