Polamer Inc

Jessica Kranski - nr 5

Wiek: 18 lat.

Urodzona w USA, zamieszkała w Niles.

Studentka Marguette University. W przyszłości chce powiązać pracę z podróżami.